St. Oda en PLUS

Het St.Odapark is een van de mooiere plekjes aan de rand van het centrum in Venray. Dit park herbergt het centrum voor de hedendaagse kunst in Venray. Deze inspirerende omgeving trekt uit de grote omtrek kunstliefhebbers aan die zich laten inspireren door de wisselende exposities en tentoonstellingen in het theehuis en door het beeldenbos in het park. Om deze kwalitatieve hoogwaardige exposities te blijven kunnen verzorgen heeft Odapark de hulp nodig van het bedrijfsleven. Hiervoor biedt Odapark een aantal sponsorpakketten aan. Deze sponsorpakketten moeten bijdragen aan een betere wisselwerking tussen het Venrayse bedrijfsleven en Odapark. Odapark kan de bedrijven en haar medewerkers inspireren. De bedrijven kunnen vervolgens Odapark middels een geldelijke bijdrage maar ook door de levering van diensten of vrijwilligers ondersteunen. “Wij zijn verheugd dat we op 28 november het bedrijf PLUS Judith en Guido van Dijck hebben mogen verwelkomen als zakelijke vriend van het Odapark”, vertelt Fred Welschen. Op de bijgaande foto wordt de sponsorovereenkomst getekend door de voorzitter van het Odapark, Fred Welschen en door Judith van Dijck.

Judith van Dijck en Fred Welschen.